Deltagere

Foto: Initiativet til fjell-forsk-nett ble tatt 11. juni 2014 på Fjellmuseet i Lom. Les mer

Fjell-forsk-nett skal fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle forskning og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdet.

Medlemmene i fjell-forsk-nett er forskningsinstitutter i og rundt fjellområdet.

English
Read English Presentation.

 

Utmark logo

Undersøkelse Global Biodiversity Assessment

Fjell-forsk-nett oppfordrer fjellforskere av alle avskygninger til å respondere på spørreskjema: Global Biodiversity Assessment (GMBA). GMBA lanserer i dag (03.05.2018) en vurdering av tilstand, trender i og forholdet mellom biologisk mangfold, økosystemtjenester,... les mer