Fjell-forsk-nettFjell-forsk-nett skal fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle forskning og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdet.

Medlemmene i fjell-forsk-nett er forskningsinstitutter i og rundt fjellområdet.


 

Utmark logo
English
Read English Presentation