Sávllo i Sulisjælbmá. Foto: Camilla Risvoll

Fjell-forsk-nett skal fremme kunnskap, identifisere forskningstema, formidle forskning og skape debatt om samfunnsutvikling i fjellområdet.

 

Medlemmene i fjell-forsk-nett er forskningsinstitutter i og rundt fjellområdet.

 

English
Read English Presentation.

 

 

 

Utmark logo