Kategorier
Nyheter

Invitasjon til fagseminar i Lom

I forbindelsen med medlemsmøtet inviterer Fjell-Forsk-Nett til et åpent fagseminar 2. september. Se hele programmet her.