Vellykket fjellseminar og Diktardagar

Fjell-forsk-nett har hatt et inspirerende medlemsmøte og fagseminar i fantastiske omgivelser i Lom. Utvikling av Tidsskriftet Utmark og av en Fjellindeks, presentasjoner av forskningsprosjekter, og besøk hos Ola Aukrust på hans bio-dynamiske gård og urteri, var blant...