Kategorier
Nyheter

Vellykket fjellseminar og Diktardagar

Fjell-forsk-nett har hatt et inspirerende medlemsmøte og fagseminar i fantastiske omgivelser i Lom.

Utvikling av Tidsskriftet Utmark og av en Fjellindeks, presentasjoner av forskningsprosjekter, og besøk hos Ola Aukrust på hans bio-dynamiske gård og urteri, var blant programpostene.

Mange av deltakerne var også med på et seminar arrangert av Diktardagane hvor årets tema var «Bygda». Bygda og det rurale Norge ble her sett på fra ulike perspektiv: litterært, film, forskning og lokal utvikling. Stimulerende for fjell-forskere å bli presentert for bredere perspektiver enn det vi arbeider innenfor til daglig.

fjellsamling-i-lom