Undersøkelse Global Biodiversity Assessment

Undersøkelse Global Biodiversity Assessment

Fjell-forsk-nett oppfordrer fjellforskere av alle avskygninger til å respondere på spørreskjema: Global Biodiversity Assessment (GMBA). GMBA lanserer i dag (03.05.2018) en vurdering av tilstand, trender i og forholdet mellom biologisk mangfold, økosystemtjenester,...