På Norges tak – Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge

For å stimulere regional utvikling og verdiskaping i fjellregionene har fjell-forsk-nett prioritert fem tema som kunnskapsbehov:

1. Den nye økonomien
2. Friluftsliv, folkehelse og naturalhushold
3. Mobilitet og demografi
4. Arealforvaltning og konflikthåndtering
5. Klimaendringer.reindyr turist

Strategidokumentet kan lastes ned her (PDF).