Styret i Fjellforsknett

Fra venstre: Marianne Singsaas, Stine Rybråten, Camilla Risvoll og Hanne Astrup Velure. 

Fjellforsknett er registert i Brønnøysund-registerne som forening (org. nr. 914990491) med et eget styre.

Styret i fjell-forsk-nett består etter årsmøte i november 2020 av:

Camilla Risvoll (styreleder, Nordlandsforskning)

Stine Rybråten (nestleder, NINA)

Hanne Astrup Velure (styremedlem, Lesja kommune, Høyre sentralstyre)

Marianne Singsaas (styremedlem, Telemarksforskning)

Tor Arnesen (styremedlem, Østlandsforskning)