Deltakere

Forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med interesse for fjellforskning kan bli medlemmer i nettverket.

Per april 2017 er følgende 12 FoU-institusjoner medlemmer i nettverket:
NTNU
Nordlandsforskning
Telemarksforskning
NINA
Bygdeforskning
Vestlandsforskning
Høgskolen i Innlandet
NMBU
Østlandsforskning
Trøndelag forskning og utvikling
NIBIO
Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling

Medlemskap betinger innbetalt medlemsavgift, som er kr. 7500,-.

Ta gjerne kontakt med styreleder Tor Arnesen for nærmere informasjon om nettverket og medlemskap.

Fjell-forsk-nett er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 914 990 491

mountain-299003-1400x937

Legg igjen en kommentar