Kategorier
Nyheter

Årsmøte i Fjellforsknettverket 2023

Det avholdes årsmøte/medlemsmøte i Fjellforsknettverket 24. april 09:30 – 11:00. Møtet avholdes digitalt. Saksliste kommer og aktuelle saker kan meldes inn til Camilla Risvoll: cri@nforsk.no


LES OG/ELLER LAST NED SAKSLISTA HER:

Kategorier
Nyheter

Digitalt verktøy for gruppe fjellkommuner publisert

Telemarksforskning har utarbeidet et digitalt verktøy for fjellkommuner. Her er det lett å finne statistikk om for eksempel arbeidsplassutvikling og utvikling i næringsstrukturen i fjellkommuner i Sør-Norge. Det er mulig å laste ned samlet rapport eller og foreta et søk per fjellkommune.

Siden for regionale analyser fjellkommuner finner du her

Det er Fjellnettverket som støtter arbeidet med verktøyet, i samarbeid med fjell-forsk-nett.

Verktøyet er nyttig for forskere, for offentlig ansatte og for alle som raskt vil hente inn basisinfo om fjellkommuner når det er behov for det.

Kategorier
Nyheter

Network for European Mountain Research

NEMOR is a network of public and private organisations undertaking research in mountain areas. The network wants to promote research in and for the sustainable development of these areas. NEMOR was established in 2017, and builds on concerted collaboration between researchers across different disciplines and European countries.

A new leaflet summarizes NEMOR’s main objectives and gives very basic information about the role that research in mountain can play to address the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Download NEMOR_leaflet in English here (PDF)

Kategorier
Nyheter

Fjellindeksen er på vei

– En god regel for enhver fjelltur er å alltid vite hvor man er i terrenget. Det samme gjelder i arbeidet med fjellpolitikk, sier forsker i Østlandsforskning og leder i Fjell-forsk-nett Tor Arnesen.

– Man skulle tro at Norge er av de landene i Europa som har særlige fordeler av kunnskapsmessig og politisk fokus på utvikling i fjellområder. Men i distrikts- og regionalpolitikken har det tradisjonelt vært lite oppmerksomhet på fjell som en forklarende variabel, sier Arnesen.

For lite, er konklusjonen i den såkalte Fjellindeksen. Den beskriver hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenlignet med Norge for øvrig.

Vil finne fram til gode politiske tiltak

Fjellindeksen er et utviklingsoppdrag i samarbeid med Fjellnettverket, et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge.

Nettverket ønsker å vite hvordan situasjonen i fjellkommunene er, slik at medlemmene kan mene noe om hvordan utviklingen bør være og hvilke politiske tiltak som må settes i verk. Indeksen ble presentert på Fjellkonferansen i Fagernes i vår og ligger nå til behandling i Fjellnettverket.

I denne sammenhengen har forskerne brukt en fjelldefinisjon tilpasset norske innenrikspolitiske forhold: Fjellområder i Norge ligger minst 700 meter over havet (600 moh for Nord-Trøndelag). I Sør-Norge finnes det 77 fjellkommuner. Til sammen dekker de 40 prosent av landarealet, men har bare syv prosent av befolkningen.

Fraflytting og høy forventet levealder

Fjellindeksen viser at sentralisering og befolkningsnedgang preger samfunnene i norske fjellområder. Kvinner som aldri kommer tilbake til bygda etter fullført utdanning. Folk som må reise opptil fem timer til nærmeste flyplass og sykehus.

Men statistikken fra fjellkommunene viser seg å være mye mer kompleks og positiv. En relativ høy andel voksne, målt mot landsgjennomsnittet, har tatt videregående opplæring, selv om andelen som har tatt universitets/høgskoleutdanning er lav.

Forventet levealder for kvinner i fjellkommuner i Norge er blant høyest i verden og ligger over norsk gjennomsnitt. Det rapporteres færre psykiske lidelser enn ellers i landet.

Innbyggertallet i Norge har siden 1990-tallet økt med 25 prosent, mens det har falt med seks prosent i fjellområdet. Takket være innvandrere har utviklingen stabilisert seg siden 2008.

Det viser seg at andelen vestlige innvandrere er over 60 prosent i over halvparten av fjellkommunene.

I typiske reiselivskommuner, som for eksempel Hemsedal, og Øystre Slidre, er innvandringsandelen fra vesten rundt 80 prosent. Den samme betydningen har bygg- og anleggsbransjen for positiv nettoinnflytting i flere hyttekommuner, som for eksempel Ringebu, Øyer og Gausdal.

Flere fritidsboliger

Nordmenn flest vil kanskje ikke bare bo i fjellområdet, men de reiser gjerne dit og bor i egen fritidsbolig. De bor både i fjellet og i byen. Og i dag er det flere fritidsboliger i fjellkommunene som gruppe enn det er eneboliger. Og 78 prosent av fritidsboligene i fjellkommunene eies av husholdninger utenfor fjellkommunene, og trenden tar ikke slutt: For hver bolig som bygges i fjellområdene nå, bygges det fire fritidsboliger.

– Tar vi hensyn til fritidsboliginnbyggerne, som bruker mer og mer tid i sitt andre hus, blir bildet snudd fra befolkningsnedgang til vekst i flere av fjellkommunene, forklarer Arnesen.

Fritidsboligfenomenet representerer dermed en viktig og tung trend i samfunnsutviklingen i fjellområdet.

Les også om oppdraget å utrede konsekvenser for friluftsliv og landskap ved bygging av fritidsboliger i fjellområder. 

Gründerbedrifter overlever

En annen positiv overraskelse er seigheten av bedriftene som etableres. Andel nyetableringer er noe lavere enn landsgjennomsnittet, men gründere i fjellområdene holder ut, og bedriftene overlever i større grad enn i byene.

Av nyetablerte foretak i fjellene i 2010 var det ​37 prosent som overlevde 5 år, mens tallet for storbykommunene er 24 prosent.

– Hvorfor det er slik, er et spørsmål som faller utenfor rammen for fjellindeksen, men det blir interessant å høre hva fjellfolket selv synes om det, sier Arnesen.

Referanser:

Alnes, P.K., Arnesen, T., Kvamme, S. og Lerfald, M.: Fjellindeksen 2018, ØF-rapport 2018, publiseres snart.

Arnesen, T, Gløersen, E., Metzger, M.J., Price, M.F.: Mapping mountain areas: learning from Global, European and Norwegian perspectives, Journal of Mountain Science.

Arnesen, T.,  Overvåg, K. Gløersen, E.,  Schurman, C., Riise, Ø.: Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og karakterisering  ØF-rapport No. 2010/08

Les også : Moderne hyttebruk hjelper fjellområdene

Kategorier
Nyheter

Undersøkelse Global Biodiversity Assessment

Fjell-forsk-nett oppfordrer fjellforskere av alle avskygninger til å respondere på spørreskjema: Global Biodiversity Assessment (GMBA). GMBA lanserer i dag (03.05.2018) en vurdering av tilstand, trender i og forholdet mellom biologisk mangfold, økosystemtjenester, menneskelig velvære og drivere i utviklingen i verdens fjell.

Vurderingen baseres på en nettbasert undersøkelse. GMBA stiller både natur- og samfunnsvitenskapelige spørsmål om biologisk mangfold, økosystemtjenester, menneskelig velvære og direktedrivere og håper å nå ut til fjellsamfunnet i stor grad (det vil si ikke bare forskere i biologisk mangfold).  Undersøkelsen stenges 31.05.2018.

 Spørreundersøkelsen finner du her (engelsk, spansk eller fransk)

Her er den engelske invitasjonsteksten:

GMBA is carrying out a first coarse assessment of the state of, trends in, and relations between biodiversity, ecosystem services, human wellbeing, and direct drivers in the world’s mountains. Please click here to take the survey and share your knowledge about the mountain social-ecological system(s) you are working on! It will take you roughly 40 minutes to answer the questions and share the survey link with your colleagues scientists, policy-makers, and practitioners. We thank you for your contribution and are looking forward to receiving your answers by 31.05.2018!

Kategorier
Nyheter

MountainsMatter overall theme for International Mountain Day 2018

#MountainsMatter” is the theme chosen for this year’s celebration of International Mountain Day.
The United Nations General Assembly designated 11 December “International Mountain Day” in 2003. Since then, it has been observed every year to create awareness about the importance of mountains to life, to highlight the opportunities and constraints in mountain development and to build alliances that will bring positive change to mountain peoples and environments around the world.
Even though they are mentioned in the 2030 Agenda, mountains are still often forgotten. Considering the crucial role they play in providing key ecosystem goods and services to the planet and their vulnerability in the face of climate change, we need to step up and raise attention to mountains. international mountain day logo
 
#MountainsMatter for Water as mountains are the world’s ‘water towers’, providing between 60 and 80 percent of all freshwater resources for our planet. However, all available records indicate that glaciers in mountain ranges around the world are retreating and disappearing due to climate change. At least 600 glaciers have disappeared completely over the past decades, affecting water supplies relied on by billions living downstream.
 
#MountainsMatters for Disaster Risk Reduction as climatic variations are triggering disasters. Avalanches, mudflows and landslides are tumbling downstream, stripping bare forests, flooding communities and populations.
 
#MountainsMatter for Tourism as mountain destinations attract around 15-20 percent of global tourism and are areas of important cultural diversity, knowledge and heritage. Although mountain tourism has the potential to foster economic development in remote and isolated regions, many mountain communities are still not benefiting and live in poverty. 
 
#MountainsMatter for Food as they are important centres of agricultural biodiversity and are home to many of the foods that come to our table, such as rice, potatoes, quinoa, tomatoes and barley. Yet, they are home to some of the hungriest peoples in the world with a high vulnerability to food shortages and malnutrition, and climate change is affecting mountain agriculture.
 
#MountainsMatter for Youth as despite the beautiful landscapes, life in the mountains can be tough, particularly for rural youth. Abandoning their villages in search of employment elsewhere has led to an absence of young people and an increasing labour shortage. Migration from mountains leads to an increase in abandoned agricultural, land degradation and often forest fires. At community level, cultural values and ancient traditions are lost.
 
#MountainsMatter for Indigenous Peoples as many mountain areas host ancient indigenous communities that possess and maintain precious knowledge, traditions and languages. Mountain peoples have developed remarkable land use systems and have a wealth of knowledge and strategies accumulated over generations on how to adapt to climate variability.
 
#MountainsMatter for Biodiversity as half of the world’s biodiversity hotspots are concentrated in mountains and mountains support approximately one-quarter of terrestrial biological diversity. Mountains are home to rare animals such as gorillas, snow leopards and the majestic tahr as well as strikingly beautiful plants such as orchids and lobelias.
 
International Mountain Day 2018 will be an occasion to create a large social movement that can bring mountain issues on the tables of politicians. Through a global campaign, a social media strategy and events around the world, we plan to tell the world that the current neglect of mountains and mountain peoples must stop. We therefore ask everyone to use the hashtag #MountainsMatter in all their communications specifying why mountains matter for them.
 
While “#MountainsMatter” is the suggested theme for 2018, institutions, communities and organizations are welcome to choose a different theme that might be more relevant to them for International Mountain Day. 
 
In the coming months, we will prepare communication materials in all six UN languages, which will be made available on  this website and distributed as hard copies to those who request them.
 
Meanwhile, please contact sara.manuelli@fao.org with news of the celebrations you are planning so we can publish this information on the International Mountain Day website.
 
Kategorier
Nyheter

Fjellforskning på agenda i Brussel

30. mai skal fjell-forsk-nett være med å lobbyere viktigheten av fjellforskning overfor EU-kommisjonen.

Styreleder i fjell-forsk-nett Tor Arnesen deltar også i den såkalte “leader group” i Mountain Research Initiative – Europe.

Dette er et rent forskernettverk som arbeider for å fremme betydningen av «Mountain research» – forskning på natur- og samfunnsutvikling i fjellområder. MRI Europe er for tiden særlig aktive overfor EU og prosessen med å utforme neste hovedutlysninger i Horisont 2020, men også i prosessen som skal utforme forskningsprogrammet som kommer etter Horisont 2020. MRI Europe har i sammenheng med dette lobbyarbeidet utformet en egen strategi «Strategic Research Agenda “Mountains for Europe’s Future”

Les mer om dette her.

Det blir også arrangert et møte med NORCORE  i Brussel, for å sikre at sentrale norske aktørmiljøer i Brussel kjenner til så vel arbeidet i fjell-forsk-nett, som til den Strategic Research Agenda “Mountains for Europe’s Future”.

Kategorier
Nyheter

Nytt styre

Årsmøtet i Fjell-forsk-nett er avholdt 26. april 2017 ved Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim. Referatet kan leses her.

Tor Arnesen ble valgt som styreleder og styret består nå av:

Tor Arnesen (styreleder, Østlandsforskning)

Odd Inge Vistad (forsker ved NINA)

Hanne Astrup Velure (Lesja kommune, Høyre sentralstyre )

Camilla Risvoll (forsker ved Nordlandsforskning)

Per Ingvar Haukeland (forsker ved Telemarksforskning)

 

Kategorier
Nyheter

Vellykket fjellseminar og Diktardagar

Fjell-forsk-nett har hatt et inspirerende medlemsmøte og fagseminar i fantastiske omgivelser i Lom.

Utvikling av Tidsskriftet Utmark og av en Fjellindeks, presentasjoner av forskningsprosjekter, og besøk hos Ola Aukrust på hans bio-dynamiske gård og urteri, var blant programpostene.

Mange av deltakerne var også med på et seminar arrangert av Diktardagane hvor årets tema var «Bygda». Bygda og det rurale Norge ble her sett på fra ulike perspektiv: litterært, film, forskning og lokal utvikling. Stimulerende for fjell-forskere å bli presentert for bredere perspektiver enn det vi arbeider innenfor til daglig.

fjellsamling-i-lom

Kategorier
Nyheter

Invitasjon til fagseminar i Lom

I forbindelsen med medlemsmøtet inviterer Fjell-Forsk-Nett til et åpent fagseminar 2. september. Se hele programmet her.