Oppsummering Fjellkonferansen På Norges tak 2015

Takk for en vel overstått og interessant møte på fjellene den 10. og 11. desember! En oppsummering av årets konferanse, samt de fleste presentasjoner og andre dokumenter, har blitt lagt ut her. Noen deltakere etterlyste klimarapporten til Miljødirektoratet, som Ketil...