Oppsummering Fjellkonferansen På Norges tak 2015

Takk for en vel overstått og interessant møte på fjellene den 10. og 11. desember! En oppsummering av årets konferanse, samt de fleste presentasjoner og andre dokumenter, har blitt lagt ut her. Noen deltakere etterlyste klimarapporten til Miljødirektoratet, som Ketil...
Velkommen til Fjellkonferansen ‘På Norges tak’

Velkommen til Fjellkonferansen ‘På Norges tak’

Fjellkonferansen 2015 – På Norges tak arrangeres 10.-11. desember på Lillehammer. Arrangementet er knyttet opp til den internasjonale fjelldagen 11. desember. Konferansen er en viktig arena for forskning, politikk og alle som ønsker å bidra til utvikling av...

Fjellviten og Fjellsenteret

Fjell-forsk-nett gratulerer Norsk fjellmuseum med støtte til læringsromet «Fjellviten» og en fin prospekt som forklarer alle planer for det nye Fjellsenteret.

Fjellkonferanse På Norges tak

10. og 11. desember 2015 avholdes Fjellkonferansen På Norges tak. Sett av datoen og følg med på konferansens Facebookside for informasjon om påmelding og programm!

Velkommen til vår hjemmeside!

Her finner du oppdateringer rundt forskernettverket, som er helt på jordet men jobber høyt over havet.